Hľadal som ľahkú cestu k tomu, čo som sa snažil dosiahnuť .. ale nenašiel som to, tak som sa rozhodol, že si sám vytvorím hugo ‘pipeline’ (tak sa im hovorí, či ? :D).

V podstate som sa snažil dosiahnuť tieto veci:

 • Pridanie ‘lenivého’ načítania obrázka html, ktoré teraz podporuje väčšina prehliadačov
 • Pridanie šírky / výšky obrázka, aby v prípade načítania stránky neskákali ako bláznivé
 • Generovanie “odtlačku prsta” obrázka pre tzv. cache busting
 • Generovanie rôznych veľkostí obrázkov pre responzívnost

^ tieto veci by taktiež mali v niektorých prípadoch trochu vylepšiť hodnotenie rýchlosti stránok.

Toto je každopádne kúsok kódu, ktorý by ste mali vložiť do layouts/_default/_markup/render-image.html, toto funguje okrem obrázkov v priečinku assets aj pre obrázky, ktoré sa nachádzajú v adresároch static alebo content, ale fingerprinting a generovanie rôznych veľkostí obrázkov bude fungovať len pre obrázky v assets priečinku.

<!-- layouts/_default/_markup/render-image.html -->
<!-- Developed/Adapted by pduchnovsky, https://duchnovsky.com/2020/11/native-image-lazy-load/ -->

{{ $img := "" }}{{ $thumb := "" }}{{ $srcset := slice }}
{{ $src := ( .Destination | safeURL ) }}
{{ $alt := .PlainText }}
{{ $caption := .Title | safeHTML }}
{{ $imgPath := add "/content" $src }}
{{ if fileExists $imgPath }}
  {{ $img = imageConfig $imgPath }}
{{ else }}
  {{ $imgPath = add "/static" $src }}
  {{ if fileExists $imgPath }}
    {{ $img = imageConfig $imgPath }}
  {{ end }}
{{ end }}
{{ if not $img }}
  {{ with resources.Get .Destination }}
    {{ $src = (. | fingerprint).RelPermalink }}
    {{ $img = . }}
    {{ $sizes := slice 500 800 1200 }}
    {{ range $sizes }}
      {{ if and (le (mul . 1) $img.Width) }}
      {{ $thumb = $img.Resize (printf "%dx CatmullRom" .) }}
      {{ $srcset = $srcset | append (printf ("%s %dw") $thumb.RelPermalink . ) }}
      {{ end }}
    {{ end }}
  {{ end }}
{{ end }}

{{ if $img }}
  <figure>
    <img
    src="{{ $src }}"
    alt="{{ if $alt }}{{ $alt }}{{ else if $caption }}{{ $caption | markdownify | plainify }}{{ else }}&nbsp;{{ end }}"
    loading="lazy"
    {{ if gt (len $srcset) 0 }}
      srcset="{{ (delimit $srcset ", " | safeHTMLAttr) }}"
      {{ if in .Text "_gallery" }}
        sizes="25vw"
      {{ else }}
        sizes="100vw"
      {{end}}
      width="{{ $thumb.Width }}"
      height="{{ $thumb.Height }}"
    {{ else }}
      width="{{ $img.Width }}"
      height="{{ $img.Height }}"
    {{ end }}
    />
  {{ with $caption }}
    <figcaption>{{ . | markdownify }}</figcaption>
  {{ end }}
  </figure>
{{ end }}

Poznámka: Je potrebné použiť css img {height: auto; max-width: 100%}, aby sa vždy obrázky na vašej stránke správne automaticky naškálovali.