Ak chcete, aby sa vaša stránka načítavala rýchlo a chcete získať pekné skóre na stránkach pagespeed, lighthouse alebo všeobecne.. musíte optimalizovať veľkosť svojich obrázkov.

Našiel som jednoduchý skript, ktorý som ešte viac optimalizoval aby mi túto namáhavú úlohu zautomatizoval a rozhodol som sa ho tu zdieľať, ak by mal niekto záujem :)

Ak ho však chcete použiť, najskôr nainštalujte nasledujúce balíčky

sudo apt-get install optipng advancecomp pngcrush jpegoptim

Potom jednoducho použite tento skript vo svojom zdrojovom adresári webu, môžete nakonfigurovať viac adresárov ako výnimku, v mojom prípade pretože používam Hugo, sú to adresáre ako themes a _resources, kde nechcem optimalizovať obrázky.

#!/bin/bash
# Script adapted by pduchnovsky
# https://duchnovsky.com/2020/11/images-optimization-for-web/

# Add list of folder names to ignore array here, separated by space
ignore=("./themes/*" "./resources/*" "./assets/*")

# Array of png optimizers with their arguments
optimizers=(
  "optipng -nb -nc"
  "advpng -z4"
  "pngcrush -rem gAMA -rem alla -rem cHRM -rem iCCP -rem sRGB -rem time -ow"
)

# File to check/create in order to stop processing already processed files since last run.
file=optimg.flag

# Only use -newer option if file already exists
if [ -f "$file" ]; then
  option="-newer $file"
fi

# Prepare arguments from ignore list
ignorearg=()
for ignored in "${ignore[@]}"; do
 ignorearg+="-not -path "*${ignored}" "
done

# Optimize png images with optimizers and their settings
for optimizer in "${optimizers[@]}"
do
  find . -type f $option -iname "*.png" $ignorearg -exec $optimizer {} \;
done

# Optimize using jpegoptim
find . -type f $option -iregex .*\.jpe?g$ $ignorearg\
-exec jpegoptim -m85 --all-progressive -f --strip-all {} \;

# touch file so it updates last run-time
touch $file